Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
BSCI BSCI TUV NORD construction furniture 2019-03-11 ~
Test Report Test Report TUV SUD Dining Chair 2018-01-04 ~
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Test Report Test Report TUV SUD Dining Chair & A304 2017-01-05 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
Test Report Test Report TUV SUD Dining Chair & DC-1832 2018-01-05 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
Test Report Test Report TUV SUD Dining Chair & SF-1812 2018-09-30 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
STC TEST REPORT STC TEST REPORT CNAS BS EN12520:2010 2016-01-11 ~ 2016-12-31
Test Report Test Report SGS SDHG1409014257FB 2014-09-15 ~ 2017-02-07
STC TEST REPORT STC TEST REPORT CNAS BS EN12520:2010 2015-11-06 ~ 2017-02-04
Test Report Test Report Intertek Foam Fire Safety Regulations 1988 2014-07-29 ~ 2017-02-07
Test Report Test Report Intertek SVHC TEST REPORT 2013-10-25 ~ 2017-02-07
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Lejiang 9212390 Lejiang 2012-03-21 ~ 2022-03-20

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này